Karterar 1 700 000 ha åt Sveaskog

 

En mycket viktig kvalitetsförbättring är att vi genom registrets beståndsåldrar, vilka är välbestämda för Sveaskogs bestånd, och mätning av Övre höjd i NNH kan förbättra skattningarna av SI och därmed säkerställa bättre framtida framskrivningar. 

Genom Dianthus metod för registeranalys höjs kvalitén i registret till en bråkdel av kostnaden för en traditionell nyindelning.