Höjdkartor åt RickLar Skog

 

I varje homogent segment sparas information om HGV, Övre höjd, kronslutenhet och höjd över havet. RickLar Skog och deras underentreprenörer använder dessa digitala kartor till att effektivisera framtagandet av nya skogsbruksplaner i fält och på kontoret.

De homogena områdenas gränser används direkt eller som stöd vid avfattningen av bestånd och HGV/ÖH ersätter en annars tidskrävande mätning av höjder i fält. De digitala höjdkartorna höjer således kvaliteten på höjdmätningarna och minskar tiden för fältarbetet.

Till dags dato har Dianthus levererat dessa data till RickLar skog över ca 70 000 ha i Mälardalen med omnejd.