Ytterligare 1500 ha åt Södra Skogsägarna


Indelningen är gjord inom en större fastighet strax sydost om Göteborg. Indelningen är gjord med hjälp av Dianthus Forest Mapper, och vi fortsätter nu med att indela 5 mindre fastigheter åt Södra.