Inventerat 1 500 ha åt Södra Skogsägarna

 

Inventeringen är gjord spridd över hela Götaland och har resulterat i en indelning av aktuella fastigheter med noggranna skattningar/mätningar av trädhöjd, medeldiameter, grundyta, virkesförråd, stamantal och trädslagsblandning. Fastighetsbeskrivningarna har gjorts med Dianthus Forest MapperTM . Resultatet kommer nu omedelbart att användas av Södras fältplanerare för färdigställande av skogsbruksplaner. Beställare på Södra Skogsägarna är Mats Johansson.

-Det känns riktigt bra att vi äntligen jobbar med högupplöst och operativ skoglig inventering, säger Fredrik Walter på Dianthus. Vi kan nu snabbt leverera inventeringar över skogsfastigheter, oberoende av storlek, med hög kvalitet och till rimligt pris.