Kartering åt Upplands Väsby Kommun

Dianthus har karterat drygt 1 000 ha skogs-, jordbruks- och parkmark åt Upplands Väsby Kommun.

Karteringen är gjord med Dianthus Forest MapperTM och har resulterat i en högupplöst indelning av skogs-, jordbruks- och parkmark med noggranna skattningar/mätningar av trädhöjd, medeldiameter, grundyta, virkesförråd, stamantal och trädslagsblandning. Beställare på Upplands Väsby Kommun är Karin Alm.