Registeranalys åt Sveaskog

 

Syftet med registeranalysen är att i förlängningen höja datakvaliteten i Sveaskogs skogliga register. Registeranalysen bygger på Dianthus helautomatiska fjärranalysmetod, som använder laserdata från Lantmäteriets nya höjdmodell och NIR-ortofoton. Registeranalysen kommer att ge svar på följande frågor:

  • Vilka avdelningar har korrekta bestånsdparametrar?
  • Vilka avdelningar har stora fel i registrerade beståndsparametrar beroende av felaktig figurläggning eller allmänt felaktiga data?
  • Vilka avdelningar har mindre fel och kan därmed automaträttas?

Avdelningar med stora fel kan antingen rättas genom traditionell nyindelning/inventering eller genom Dianthus Forest MapperTM. Beställare på Sveaskog är Eva-Lisa Lindvall och Björn Enbom.