Restaurering av defekta Landsatbilder

landsat7 restoration

De Landsat7 satellitbilder som finns att tillgå efter Maj månad 2003 lider av allvarliga defekter i form av glipor orsakat av ett tekniskt missöde i satelliten. Dessa breda glipor saknar pixelvärden och återfinns till vänster respektive höger om satellitens omloppsbana. Dianthus har utvecklat en robust statistisk metod som fyller igen dessa glipor med korrigerat data från äldre felfria Landsat7-bilder. Metoden arbetar lokalt i bilden och anpassar korrigeringen så att en sömlös ny bild skapas.
Metoden förutsätter att det inte har skett alltför stora lokala förändringar av vegetationen mellan de båda fotograferingstidpunkterna. I bilden ovan ser man tydligt gliporna i originalbilden (t.v.). Bilden t.h. visar restaurerad bild.