Rekreationsplan driftsatt

 

Web-applikationen används för planering, uppföljning och budgetering av åtgärder/underhåll av anläggningar i tätortsnära rekreationsmiljöer. Applikationen består av både formulär och kartdelar och nås från vanliga web-läsare. Vår målsättning vid utvecklingen vid sidan av de rent funktionsmässiga har varit

  • Hög användarvänlighet
  • Plattformsoberoende
  • Lätt att underhålla
  • Låg driftskostnad
Målsättningarna har vi uppnått bla genom att endast använda oss av öppna standarder vid utvecklingen.