Sveaskog SWEREF 99-konverterar

Dianthus finns nu med i projektgruppen på Sveaskog som fått i uppdrag att planera och genomföra konverteringen av data och system från RT 90 2.5 gon V 0:-15 till SWEREF 99 TM. Vi tar med oss de erfarenheter vi byggt upp i liknande uppdrag åt Holmen Skog och Jordbruksverket.