Dianthus GeoService

 

Dianthus GeoService är en serverprogramvara för publicering av kartdata i vektor- och rasterform för  kartsystem och GIS-verktyg som har stöd för Web Map Services (WMS).

Bl.a. kan data från Dianthus GeoService användas i programvarorna ESRI ArcMap, MapInfo, Quantum GIS (QGIS), Tatuk GIS, OpenLayers Java-script (web-gränssnitt) och Intergraph GeoMedia.

Vår programvara kan antingen installeras hos er eller användas som en tjänst hos Dianthus. 

Tillsammans med de andra programvarorna Dianthus GeoDistributor och Dianthus GeoManager skapar GeoService en komplett programvarufamilj för effektiv distribution av geografiska data inom stora och små organisationer.

Ladda gärna ner produktbladet för Dianthus GeoService.