Järnvägars

 

SCA transporterar mycket stor del av skogsråvaran med tåg, från virkesterminaler till industri. I och med i hög grad varierande dieselpriser är det av stor vikt för SCAs transportledare att snabbt kunna fatta beslut om vilket virke som skall transporteras direkt med lastbil till industri respektive via virkesterminal och med tåg. Programvaran visualiserar geografiskt var beslutsgränsen går mellan de olika transportsätten givet sortiment och mottagande industri. Indata till programmet är beräknade transportkostnader för bil respektive bil/tåg i existerande viapunkter i vägnätet över aktuellt område. Transportkostnaderna beräknas med en modul framtagen av Skogforsk. Programmet Dianthus levererat till SCA är ett tillägg till ESRI ArcMap 9.0-9.3.

Nedan visas resulterande visualisering i kartan. Dels visas direktkörningsgränsen och dels en gradient av nyttan för transport av virke med tåg.