Utveckling åt SCA

Dianthus tar fram programvara åt SCA. Programvaran är ett tillägg till ESRI ArcMap 9.2 och är ett användargränssnitt till annan mjukvara som tagits fram av Skogforsk.