Karterar åt Holmen Skog

Dianthus karterar 12 500 ha skog åt Holmen Skog med Dianthus FIMASTM.