Vägkalkylprogramvara åt SCA Skog

Programvaran, som är tänkt att vara i operativ drift i början av nästa år, kombinerar Dianthus algoritmer för terrängtransportberäkningar med innovativt nytänkande idéer från SCA Skog.