SCA Vägkalkyl, en innovation inom nybyggnation och rustning av skogsbilvägar

Stora summor pengar finns att spara genom att bygga och rusta skogsbilvägar med eftertanke. Framtaget verktyg i ESRI ArcMap ser till att effektivt ekonomiskt rangordna vilka vägar som ska byggas och vilka som ska rustas.

Den vägansvarige guidas enkelt fram till kalkylresultatet som denne kan använda i påföljande budgetarbete. Verktygets innovativa beräkningsmodell och användarvänlighet är ett stort steg framåt för förbättrad vägkalkyl.

Programmet är utvecklat åt SCA, som är väldigt nöjda med produkten, och finns nu för demonstration och försäljning för alla. Ring för mer info.