Affärsidé

Dianthus affärsidé är att ta fram kundanpassade systemlösningar inom området geografisk informationsteknologi.

Vår verksamhet skall styras av ledorden kundnytta, mervärde och spetskompetens. Detta uppnår vi genom:

  • Effektiv projektledning med korta ledtider
  • Nära samarbete med kund
  • Mycket hög verksamhetsinsikt
  • Flerstegstänkande
  • Hög kompetens hos våra medarbetare och samarbetspartners

VisionDianthus vision är att fortsätta växa för att kunna bli en ännu starkare system- och tjänsteleverantör inom området geografisk informationsteknologi.