Affärsområde

Huvuddelen av våra kunder kommer från svenskt skogsbruk.

Vi kombinerar ett stort branschkunnande om svenskt skogsbruk med en hög kompetensnivå inom systemutveckling.

Detta har visat sig vara en lyckad kombination som är av stort värde för våra kunder vid specifikation, utveckling och driftsättning av system och lösningar.
För att vi ska bli riktigt duktiga på det vi gör, har vi valt att begränsa oss. Vi erbjuder därför våra kunder i huvudsak tjänster, utvecklings- och utredningsuppdrag med bäring på geografisk informationsteknologi.

Geografisk informationsteknologi (GIT) är ett samlingsnamn för alla tekniker och metoder med inriktning mot insamling, lagring, distribution, presentation och analys av lägesbundna geografiska data. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet i alla dessa delsteg.