Kompetens

Ett företag är inte bättre än dess medarbetare. Denna sanning gäller i högsta grad för ett tjänsteföretag som Dianthus.

Vi har medarbetare med hög utbildningsnivå och många års yrkeserfarenhet.

Specialistkompetens finns inom geografisk informationsteknologi och systemutveckling för både datorer och elektronik.

Förutom dessa rent tekniska färdigheter finns det en gedigen kunskap och erfarenhet av svenskt skogsbruk och dess förutsättningar.

Geografisk informationsteknologi

Vi har analys- och systemutvecklingskompetens för många av ESRI:s produkter såsom MapObjects, ArcView GIS 3.X, ArcGIS 9.X-miljö (ArcView, ArcEditor, ArcInfo), ArcInfo Workstation samt ArcPad.
För effektiv lagring och migrering av geografiska data har vi stor erfarenhet av Oracle 9i/Oracle Spatial, ArcSDE och Feature Manipulation Engine (FME).

Vi har dessutom utvecklat ett antal egna och helt fristående komponentbibliotek för bl.a. vektor- och rasteranalys, bild- och fjärranalys, multivariat statistik, nätverksanalys (vägval/avstånd), koordinattransformationer samt presentation av geografiska data. Dessa komponenter används löpande i våra analys- och utvecklingsprojekt.

Systemutveckling för datorer

Dianthus utvecklar programvara i framförallt C++ och C#. Men vi kan även utveckla i Java, VisualBasic och C. Vi tar fram programvara som kan fungera både i Microsoft Windows- och UNIX/Linux-miljö.
Vi använder bland annat utvecklingsverktygen Microsoft Visual Studio, Borland C++Builder Professional och Borland Kylix Professional.

Bild- och fjärranalys

Dianthus besitter docent- respektive doktorskompetens inom området bild- och fjärranalys.

Databaser

Inom området databaser har vi stor erfarenhet av att hantera, analysera och migrera data genom SQL-programmering. För databasmodellering och databasadministration har vi möjlighet att plocka in kompetens från vår samarbetspartner FL Database Development.

Systemutveckling för elektronik

Dianthus utvecklar programvara till elektronik framförallt i C, men kan även utföra hårdvarunära programmering i Java och assembler.