Personal

Fredrik Walter - VD, projektledare och systemutvecklare

Bakgrund

Jägmästare och Skoglig doktor. Har efter jägmästarexamen 1994, doktorerat vid Centrum för bildanalys i Uppsala. Har under 1997-98 varit anställd på Skogforsk i Uppsala. Disputerade i ämnet datoriserad bild- och fjärranalys 1999 och har sedan dess drivit Dianthus.

Kompetens

Utveckling av system för geografisk informationsanalys, specifik kompetens för utveckling av tillägg till ESRI ArcGIS produktfamilj, utveckling av system för bild- och fjärranalys, systemutveckling för Microsoft Windows och UNIX/Linux, Oracle Spatial och sql, grundläggande uni- och multivariat matematisk statistik, skoglig planering samt hög kompetens inom tillämpningsområdet skogsbruk.

Kontakt

Telefon: 0925-318 81
070-256 1983 (sms)

Ladda ned min Kompetensprofil

Daniel Nilede - Projektledare och systemutvecklare

Bakgrund

Civilingenjör med examen från elektroteknik. Har efter examen 1994 jobbat med utveckling av elektronik och programvara. Har ofta haft rollen som projektledare och har under två år varit chef för utvecklingsavdelningen på Timelox AB i Landskrona. Har sedan 2003 jobbat på Dianthus.

Kompetens

Systemutveckling i C++, Visual Basic och Java för Microsoft Windows.
Systemutveckling i C och assembler av inbyggda system.
Oracle Spatial och Sql.
Elektronikutveckling av framförallt mikroprocessorbaserade system.
Krypteringsalgoritmer och krypteringsprotokoll.
Projektledning.

Kontakt

Telefon: 0925-318 82
070-200 24 09 (sms)

Ladda ned min Kompetensprofil

 

Jennie Nilede – Marknadsföringsansvarig och GIS-tekniker

12675278 10154689345472586 1624773372 oBakgrund

Ursprungligen fotograf med examen Bachelor of Arts (honors) Photography från Kent Institute of Art and Design. Har efter examen 1998 jobbat som frilansfotograf tills 2014 då hon började på Dianthus. Ansvarar för marknadsföring, har uppgifter som GIS-tekniker och inom administrationen.

Kompetens

Marknadsföring

Fotografering

Projektledning

Photoshop

Dreamweaver

InDesign

Illustrator

Muse

ArcGis

ArcMap

AxialisIcon

AxialisCursor

Kontakt

Telefon:
070-67 666 44

Ladda ned min Kompetensprofil