Kunder

Vi har förmånen att arbeta för och samarbeta med bla:

 • Bergvik Skog AB
 • Billerud Skog AB
 • FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
 • Foran AB
 • Formsmedjan AB
 • Holmen Skog AB
 • Imano AB
 • Jordbruksverket
 • Korsnäs AB
 • Lantmäteriverket
 • Länsstyrelsen i Norrbotten
 • Laponia Skogstjänst AB
 • NAI Svefa AB
 • Norra Skogsägarna
 • OL Skogsinventering AB
 • SCA Skog AB
 • Skogforsk - Skogsbrukets forskningsinstitut
 • Skogssällskapet
 • Statens Fastighetsverk
 • Sveaskog AB
 • Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Södra Skogsägarna
 • Triona AB
 • Uppsala Akademiförvaltning
 • Vattenfall AB


Om ni vill ha namn och telefonnummer till referenser på ovanstående företag, är ni välkomna att kontakta oss.