Produkter

Dianthus produkter omfattar specialiserade funktioner från analys, urval, distribution, kvalitetssäkring och transformation av kartdata till världsledande automatiserad bildtolkning för areella näringar och samhällsfunktioner.

Dianthus produkter utmärker sig genom en mycket hög utvecklingstakt. Därför erbjuder vi våra mest avancerade produkter i form av produktifierade tjänster. Det möjliggör för dig som kund att på ett tidseffektivt och kvalitetssäkrat sätt erhålla vår senast utvecklade kompetens.

Vi erbjuder även våra kunder standardiserade programvaror. Ett exempel på detta är Dianthus GeoGPS som ger dig som användare möjlighet att på ett mycket enkelt sätt flytta vektordata till och från GPS-mottagare och persondatorer.

Nytt hos oss är applikationen Google Earth Design vilken vänder sig till alla som vill göra en attraktiv och profilerad hemsida. Google Earth är i sig en riktigt levande webmiljö och vår tilläggsdesign gör ditt budskap där informativt och profilerat.

Läs mer i våra produktblad vilka du når genom länkarna här till vänster. Tveka inte att ta kontakt via telefon eller e-post om du vill veta mer.