GeoGPS

 
p geog1

Dianthus GeoGPS är ett program som gör det mycket enkelt att överföra data fram och tillbaka mellan en Garmin GPS-mottagare och en dator.

Programmet är uppbyggt som en så kallad Guide eller Wizard som med hjälp av tydliga texter leder användaren genom de inställningar och val som måste göras. De punkter och spår som skall skrivas till GPS-mottagaren läses från ESRI Shapefiler och de punkter och spår som hämtas från GPS-mottagaren kan sparas som ESRI Shape- eller MapInfo MIF-filer.

Display GPS

p geog2GeoGPS kan t.ex. användas om man vill visa avdelningsfigurer i GPS-mottagarens karta. Med hjälp av Dianthus GeoGPS för man då över avdelningspolygoner från en shapefil till GPS-mottagaren.

Avdelningsfigurerna sparas på GPS-mottagaren som spår och kan därefter visas i kartbilden.

 

Funktion

GeoGPS används för att läsa filer i ESRI shapeformat och skicka dessa till en GPS-mottagare som waypoints, spår eller rutter. GeoGPS kan också användas för att hämta waypoints, spår och rutter från en GPS-mottagare och sedan spara dessa på datorn som ESRI shape- eller MapInfo MIF-filer.

Anslutning

GeoGPS söker automatiskt upp GPS-mottagaren.

Namngivning

När man skickar waypoints och spår till GPS-mottagaren kan man välja vilket fält i attributfilen som namnen skall hämtas från. Om samma namn finns för mer än en geometri så lägger GeoGPS automatiskt till ett löpnummer på slutet.

Man kan också välja att namnge waypoints och spår med valfritt prefix och löpnummer.

Generalisering

De flesta GPS-modeller kan bara ta emot 500 punkter per spår. Det finns därför möjlighet att välja att GeoGPS generaliserar de polygoner som skickas till GPS-mottagaren så att de maximalt innehåller 500 punkter.

Det finns också möjlighet att generalisera de spår man hämtar från GPS-mottagaren innan de sparas på datorn.

Inställningar

För att underlätta för användaren sparar GeoGPS automatiskt alla sökvägar och inställningar till nästa programkörning.

Kartprojektioner

GeoGPS klarar av att hantera data i kart-projektionerna RT90 2.5 gon W 0:-15 och SWEREF 99 TM.

Systemkrav

Programvaran Dianthus GeoGPS fungerar på datorer med alla versioner av Windows.

GeoGPS fungerar tillsammans med nedanstående GPS-modeller från Garmin:

  • GPS 12XL
  • eTrex Venture
  • eTrex Venture Cx
  • GPSmap 60, 62 och 76
  • Colorado 300
  • Zümo
  • Dakota
  • Oregon 450, 500 och 550

Det finns fler GPS-modeller från Garmin som fungerar med GeoGPS, men endast ovanstående modeller är de som är fullständigt testade av Dianthus.

Kommunikationsgränssnitt

GeoGPS fungerar för serieport COM1 till COM9 och med USB.

Filformat

GeoGPS kan läsa filer i ESRI shapeformat.

GeoGPS kan skriva filer i ESRI shape-och MapInfo MIF-format.

Produktblad

Ladda gärna ned vårt produktblad för Dianthus GeoGPS .