GeoDistributor

p geod1GeoDistributor en är programvara som automatiskt replikerar nya kartdata på en huvudkartserver till lokala kartservrar.

Systemet skapar även ESRI Image-kataloger för rasterdata samt gör en felkontroll av det kartdata som finns lagrat. Varje lokal kartserver kan ha ett eget geografiskt område inom vilket kartdata ska uppdateras.

GeoDistributor styrs från ett program som kommunicerar med de lokala kartservrarna. Programmet schemalägger och startar upp replikeringen på de lokala kartservrarna. Kopiering och bearbetning av data sker i sin tur distribuerat på de lokala kartservrarna.

Funktion

GeoDistributor används för att distribuera nya och uppdaterade kartdata från en huvudkartserver till olika lokala kartservrar.

Programmet körs som bakgrundstjänster (services) på huvudkartservern och på alla de lokala kartservrarna.

Administration av programmet sker med ett klientprogram som kopplar upp sig mot huvudservern.

Schemaläggning

Kopiering av kartdata kan schemaläggas med bandbreddsbegränsning.

Man kan t.ex. tillåta kopiering vardagar mellan 07:00 och 17:00 men med utnyttjande av maximalt 10 % av bandbredden.

Loggning

Alla filer som kopierats och eventuella fel som inträffat loggas i textfiler på huvudkartserven. Dessa loggfiler skickas också med e-post till utvalda mottagare.

Typer av kartmaterial

De olika typer av kartdata som programmet hanterar definieras i en ini-fil. Det innebär att det går att lägga till nya typer av kartmaterial eller t.ex. ändra hur olika kartdata är lagrade genom att ändra i en textbaserad ini-fil.

Exempel på olika typer av kartmaterial är ortofoton, höjddata, fastighetskartan och terrängkartan.

Image-kataloger

GeoManager skapar automatiskt ESRI Image-kataloger för all rasterdata som kopieras.

Täckningsdata

För att den geografiska datasökningen skall gå snabbt genereras täckningsdatafiler för respektive kartdatatyp på huvudkartservern och på de lokala kartservrarna.

Geografiskt område

Varje lokal kartserver kan ha ett eget geografiskt område inom vilket kartdata skall replikeras. De olika områdena styrs av en ESRI shapefil.

Systemkrav

Microsoft .Net Framework 2.0 på både huvudkartserver och lokala kartservrar. GeoDistributor hanterar nedanstående dataformat:

Vektorformat

  • ESRI Shape

Rasterformat

  • TIFF
  • BMP
  • JPEG
  • ECW
  • MrSID
  • BIL/BIP/BSQ
  • LMVs Digitala höjdmodell (*.g)