GeoManager

Vill du effektivisera distributionen av kartor, ortofoton

och annat digitalt kartmaterial till dina medarbetare?

Då kan Dianthus GeoManager vara din lösning.

 

p geom4

GeoManager är ett system som på enkelt sätt distribuerar digitalt kartmaterial till flera användare.

Med GeoManager kan användaren av kartdata enkelt och intuitivt via ett kartgränssnitt kopiera det kartmaterial han vill använda lokalt. Det går också att använda programmet med fördefinierade användarområden som talar om vilket kartmaterial som skall kopieras till respektive användare.

Data kopieras från den kartserver användaren väljer, till hans lokala hårddisk. På kartservern och användardatorn lagras data som vanliga filer, vilket medför full öppenhet gentemot olika applikationer.

En kundanpassad version av GeoManager används redan idag av Sveaskog under namnet SveaMap.

Funktion

GeoManager är en klientprogramvara som installeras hos de användare som skall ha tillgång till kartdata. Med programmet kan användaren i ett kartgränssnitt och i en guide välja över vilket område och vilken typ av kartmaterial som skall användas lokalt.

Data kopieras därefter automatiskt från den kartserver användaren väljer, till den lokala hårddisk.

De olika typer av kartdata som programmet hanterar, definieras i en ini-fil. Det innebär att det går att lägga till nya typer av kartmaterial eller t.ex. ändra hur olika kartdata ligger lagrade genom att ändra i en textbaserad ini-fil.

Exempel på olika typer av kartmaterial är ortofoton, höjddata, fastighetskartan och terrängkartan.

Uppdatering

Programmet har en funktion som jämför det kartmaterial som finns lokalt med det som finns på kartservern. Sedan kopieras automatiskt allt som är nytt på kartservern över till den lokala hårddisken.

GeoManager skapar automatiskt ESRI Image-kataloger för all rasterdata som kopieras.

Det är också möjligt att skapa Image-kataloger för valfri kartserver.

För att den geografiska datasökningen skall gå snabbt, genereras täckningsdatafiler för respektive kartadatatyp på kartservern och på den lokala datorn.

Formatet på täckningsdatafilen är icke proprietärt och går att exportera till ESRI Shapefiler.

Täckningsdatafilerna visas i olika färger i kartgränssnittet för att visualisera för användaren var olika typer av kartmaterial finns tillgängligt på kartservern och på den lokala datorn.

Systemkrav

Programvaran GeoManager fungerar på datorer med Windows 2000, Windows 2003 och Windows XP.

Kartdataformat

GeoManager hanterar nedanstående dataformat:

  • ESRI Shape
  • TIFF
  • BMP
  • JPEG
  • ECW
  • MrSID
  • BIL/BIP/BSQ
  • LMVs Digitala höjdmodell (*.g)