Dianthus Kartdatatjänst

p kart9


Dianthus erbjuder anpassning av kartdata enligt slutanvändarens önskemål. Anpassning sker av såväl rasterdata som vektordata bl.a. med avseende på ihopslagning, klippning samt tillägg, borttagning och formatering av attributdata och metadata.

Vi kan med hjälp av vår egenutvecklade produktionslinje bl.a. effektivt leverera anpassningar av ortofoton, kartmaterial från Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet. Tillägg av kartmaterial och nya anpassningar kan snabbt göras i produktionsmiljön vid beställning från nya och gamla kunder.

Med varje leverans av anpassade kartdata från Dianthus bifogas en checklista över genomfört arbetsflöde. Den kan ses som ett kvitto på vår kvalitetssäkrade anpassning.

Beställning

Ni som kund specificerar i dialog med oss hur ni vill ha era kartdata anpassade till er organisation. Vi återkommer med offert på utförandet och genomför därefter er  beställning.

Leveranstid

Normal leveranstid från beställning och leverans av grundkortsdata till Dianthus är 10 arbetsdagar.

Leveransmedia

Anpassade kartdata levereras över internet eller på extern hårddisk alternativt DVD.
Kartdataformat

I dagsläget har vi stöd för att anpassa kartdata i följande format:

Rasterdata:

 • Tagged image file format (*.tif),
 • MrSID (*.sid),
 • Enhanced Compressed Wavelet (*.ecw),
 • Bitmap (*.bmp)
 • JPEG (*.jpg)

Vektordata:

 • ESRI Shape-format
 • MapInfo MIF-filer

Andra formatstöd kan implementeras vid behov från kund.

Anpassningar och kontroller

Nedan listas de anpassningar och kontroller på kartdata som vi utför idag. Givetvis kan tillägg göras vid önskemål från kund.

 Alla kartdatatyper:

 • Kontroll av läsbarhet.
 • Kontroll att tillhörande filer finns med.
 • Kontroll att leveransen täcker angivet område.

Rasterdata:

 • Kontroll att komprimerade bilder komprimerats från originaldata.
 • Kontroll att bilderna har rätt geografisk referens.
 • Okulärkontroll av moln/dis/oskärpa/artefakter.
 • Kompression till exempelvis ECW- eller MrSID-format.
 • Framtagande av ArcGIS bildpyramider.
 • Strukturering av bilddata på lagringsmedia enligt specifikation från kund.
 • Konvertering till svartvita bilder från färg eller NIR.

Vektordata:

 • Geografisk uppdelning med klippnings- eller select-operationer.
 • Strukturering av vektordata på lagringsmedia enligt specifikation från kund.
 • Framtagande av lyr-filer.
 • Konvertering till annan geografisk referens / projektion.
 • Spatiell indexering av shape-filer.
 • Tillägg av projektionsinformation.