Raster Segmentering

p rast10Dianthus Raster-Segmentering delar effektivt och automatiskt in rasterbilder i homogena områden, med avseende på textur och färginformation.

Slutresultatet från Dianthus Raster-Segmentering är ett topologiskt korrekt polygonskikt i ESRI Shape-format där framtagna gränser har en noggrannhet på sub-pixel-nivå. Dianthus Raster-Segmentering kan exempelvis användas för.

Figurläggning av skogsområden som grund för:

 • Nyindelning / framtagande av skogsbruksplaner
 • Optimering vid utläggning av provytor / relaskop-punkter i befintliga bestånd
 • Avverkningsplanering
 • Identifiering av hänsynsområden
 • Uppföljning efter föryngringsavverkning

Planläggning av precisionsjordbruk:

 • Analys av landskapsfragmentering
 • Ägoslagsklassning

Segmenteringsresultatet kan användas direkt, som en grund för vidare manuell eller automatisk bearbetning av bilddata.

Funktion

Segmentringsprogramvaran är helt integrerat i ArcMaps användargränssnitt och startas från verktygsraden Dianthus Raster. Programmet är byggt som en guide (wizard) och leder användaren från val av bilddata till inställningar och slutligen själva segmenteringen.

Under segmenteringen delar programmet helt automatiskt in rasterbilder i homogena områden, med avseende på textur och färginformation.

p rast11

Segmenteringsurval

Segmentering kan göras över hela bilder eller över utsnitt som bestäms av valda polygoner i ett valfritt vektorskikt.

Inställningsmöjligheter

Segmenteringsrutinen ställs in med ett stort antal parametrar, exempelvis min-, max- och medelstorlek för slutgiltiga segment. För att underlätta användandet finns möjlighet att spara parameterinställningarna samt möjlighet att använda generella icke ändringsbara inställningar som följer med programmet.

Bildformat

Som indata till segmenteringen kan man använda rasterbilder med nedanstående format:

 • Tagged image file format (*.tif)
 • MrSID (*.sid)
 • Enhanced Compressed Wavelet (*.ecw)


Rasterbilderna kan ha godtycklig upplösning och godtyckligt antal våglängdsband. Bäst resultat fås dock med 0.50.5 m2 upplösning och med  3 färgkanaler.

Resultat

Utdata från segmenteringen är ett topo-logiskt korrekt vektorskikt i ESRI Shape-format.

Systemkrav

Mjukvarukrav
Programvaran fungerar på datorer med Windows 2000, Windows 2003 och Windows XP. Programmet används normalt som ett tillägg till ESRI ArcMap (lägst ArcView-licens).

Hårdvarukrav

 • Minst Intel Pentium II
 • Minst 1 GHz klockfrekvens
 • Minst Gbyte RAM (2 Gbyte rekommenderat)

Kundanpassningar

Dianthus Raster – Segmentering kan användas helt fristående från ArcGIS och kan därför med lätthet anpassas till kundens existerande hård- och mjukvarumiljö.