Dianthus Road

Dianthus Road™ är ett dynamiskt länkat funktionsbibliotek (*.dll) för effektiv beräkning av vägval och avstånd i topologiska nät som exempelvis NVDB och andra vägnät.

Bl.a. kan biblioteket användas i applikationer för företeelseviktade avståndsberäkningar, ruttanalyser, vägval och logistisk styrning.

Kontakta Dianthus för prisuppgifter.