Dianthus vägbåtnad

vb stor1

Vägbåtnad är ett analysverktyg för planering av skogsbilvägbyggnad.

Givet skogliga förutsättningar specificerade i standardiserat format kan användaren undersöka vilka skogsbilvägar som är mest lämpliga att bygga.

Programmet är skrivet i MS Visual C++ med ESRI MapObjects.

Vägbåtnad finns dessutom i en version som är specialanpassad åt Holmen Skog. På Holmen används Vägbåtnad idag i praktisk drift.

Kontakta Dianthus för prisuppgifter.