Vad vi kan göra för dig

Dianthus har hög kompetens och stor erfarenhet av geografisk informationsteknologi (GIT) och erbjuder därmed systemutveckling och rådgivning åt företag med behov av detta.

Dianthus utför även allmän systemutveckling och programmering för alltifrån persondatorer till handdatorer och elektronik.

Vi har kompetens och kunnande för att kunna ansvara för hela projekt från kravspecifikation till driftsättning och underhåll.

Tjänster

  • Systemutveckling inom GIT
  • Rådgivning, tjänster och analys inom GIT
  • Allmän systemutveckling och programmering
  • Bild- och fjärranalys
  • Migrering av attributdata och geografisk data mellan relationsdatabaser och andra format