Bild- & fjärranalys

Inom området bildanalys i kombination med geografisk informationsteknologi besitter Dianthus hög specialistkompetens. Vi har även ett stort nätverk av kompetenta forskare som vi kan rådfråga i de fall vår egen kompetens inte räcker till.

Inom det här området har vi arbetat med flera olika projekt