Rådgivning, tjänster och analys inom geografisk informationsteknologi

Nedan ges exempel på det vi är duktiga på.

  • Organisationsspecifik anpassning och distribution av geografiska data i såväl vektor- som rasterformat
  • Bearbetning och rättning av vektordata med tillhörande attributdata
  • Avancerade analys- och överläggsoperationer på vektordata
  • Bearbetning och analys av rasterdata
  • Databasmodellering
  • Beräkning av vägval och avstånd i stora vägnät, exempelvis i NVDB
  • Mjukvarustödd planering av skogsbilvägar
  • Projektledning av GIT-projekt med skoglig anknytning, där en av våra styrkor är att på detaljnivå förstå kopplingen mellan verksamhet och teknik

Vi kan även mycket annat och lär oss nya saker snabbt. Slå en signal om ni är i behov av att effektivisera ert arbete eller vill utnyttja er investering i geografiska data på ett bättre sätt.