Systemutveckling inom geografisk informationsteknologi

Dianthus har sedan starten specialiserat sig på systemutveckling inom området geografisk informations-teknologi (GIT). Detta har gjort att vi har mycket stor kompetens och erfarenhet av att utveckla både fristående GIT-applikationer och tillägg till redan befintliga GIT-programvaror.

DianthusGeo

Vid utveckling av fristående GIT-applikationer använder vi alltid DianthusGeo som grund.
DianthusGeo är ett egenutvecklat och helt fristående komponentbibliotek för analys, bearbetning samt presentation av geografiska data. Genom att använda DianthusGeo sparar vi mycket tid och når därmed snabbt fram till önskad programvara.

GeoManager är ett exempel på en programvara som helt bygger på DianthusGeo. I GeoManager används DianthusGeo för bland annat vektoranalys och visualisering av geografisk data.

ESRI ArcGIS

Vi har stor erfarenhet att utveckla äkta tillägg och funktioner för programvarorna i ESRIs programfamilj ArcGIS 9.X.
Om ni saknar viss funktionalitet i ArcGIS programvaror eller om ni vill strömlinjeforma och effektivisera ett arbetsflöde, kontakta då oss så hjälper er att ta fram en bra lösning.

Genom att använda vårt eget komponentbibliotek DianthusGeo, kan vi även lägga till sådan funktionalitet som inte existerar i grundversionerna av ArcGIS.

ESRI ArcPad

Dianthus har erfarenhet av att specialanpassa ESRI ArcPad för handdatorer. Vi har bland annat tagit fram arbetsbesparande ArcPad-funktioner och formulär åt Holmen Skog.

ESRI MapObjects

Innan DianthusGeo såg dagens ljus använde vi oss av MapObjects för framtagning av fristående GIT-programvaror. Vi kan därför, om ni så önskar, även ta fram och vidareutveckla applikationer som använder sig av MapObjects.