Migrering av data

Dianthus kan även hjälpa till med att migrera attributdata och geografisk data mellan olika lagrings-/databasformat.

I dessa uppdrag använder vi oss av bland annat av Oracle/Oracle Spatial, ArcSDE, Feature Manipulation Engine (FME) samt diverse egna rutiner.

Åt Sveaskog har vi genomfört en mycket stor migrering, där vi överförde huvuddelen av deras geografiska data till det nya ArcGIS-baserade planeringssystemet GISS. I detta arbete ingick även att rätta och kvalitetssäkra data.