Allmän systemutveckling

Dianthus utvecklar programvaror även utanför området geografisk informationsteknologi.

Persondatorer

För persondatorer kan vi ta fram programvara för både Microsoft Windows- och UNIX/Linux-miljö.

Vi kan även utveckla databasapplikationer. Åt Sveaskog har vi t.ex. tagit fram en industridatabas med formulärbaserat användargränssnitt i Access.

Handdatorer

Dianthus har även möjlighet att utveckla programvara för handdatorer som kör PocketPC eller Windows CE. Vi har t.ex. utvecklat ett traktformulär åt Holmen Skog.

Elektronik

Inom området hårdvarunära programmering har vi bland annat utfört vidareutveckling åt Timelox, ett dotterbolag till ASSA.